BÜYÜK KONGRE

BÜYÜK KONGRE

Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi

3 Aralık 2022 Büyük Kongre

Gündemi 

 


08.30 - 09.30       Kongre Delegelerinin toplanması, kayıt işlemleri, dosyaların   alınması

09.30 - 10.00                    Delege yoklama cetvelinin Parti Genel Sekreter tarafından    

incelenmesi ve iki   delegeyle imzalanarak Kongre Açılış Başkanına verilmesi

10.05 - 10.30       Parti Genel Sekreteri tarafından Kongrenin açılışı ve açık oyla:

                                               1- Divan Başkanının seçimi

                                               2- Divan Başkan Yardımcısı seçimi

                                               3- 3 Divan Katibi seçimi

10.30 – 10.45      Divan Başkanının Kongre çalışmalarını başlatması

                                               1- Saygı Duruşu

                                               2- İstiklal Marşı

                                               3- Parti Yemini

10.45 – 11.20       Genel Başkanın Açış Konuşması

11.20 – 11.30        MKYK Raporu

11.30 – 11.45        Genel Gelir-Gider ve Kesin Hesap Raporu - Gelecek Dönem Bütçesi

11.45 – 12.30        Raporlar hakkında görüşmeler - öneriler

                              Raporların kabul veya reddi 

12.30 - 14.00       Öğle Tatili - Yemek 

14.00 - 14.05                      İkinci Oturum Açılışı

14.05 – 17.00         Genel Başkan Seçimi (Gizli Oy)

                                MKYK seçimi (Gizli Oy)                            

                                Genel Disiplin Kurulunun Seçimi (Gizli Oy)                                   

17.00                       Seçim Sonuçlarının İlanı

17.05                        Parti Genel Başkanının Konuşması

17.30                        Divan Başkanının Kongre Kapanışını Bildirmesi ve Konuşması

     Kapanış

 

Adres :Hanımeli Sokak 21/34 Sıhhıye / ANKARA

 

 

 

 


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s