MHHP KADIKÖY İLÇE KONGRESİ

MHHP KADIKÖY İLÇE KONGRESİ

MHHP İST.-KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞIMIZDA YAPILACAK OLAĞAN KONGRE GÜNDEMİ İLANEN DUYURULUR.


Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi

Kadıköy İlçe Kongresi

29 Ocak 2022

Gündemi

 

 

Saat:

 

08.30 - 09.30        Kongre Delegelerinin toplanması, kayıt işlemleri, dosyaların      

                            alınması

09.30 - 10.00        Delege yoklama cetvelinin İlçe Sekreteri tarafından    

                             incelenmesi ve iki   delegeyle imzalanarak Kongre Açılış

                             Başkanına verilmesi

10.05 - 10.30        Parti İlçe Sekreteri tarafından Kongrenin açılışı ve açık oyla:

                                               1- Divan Başkanının seçimi

                                               2- Divan Başkan Yardımcısı seçimi

                                               3- 3 Divan Katibi seçimi

10.30 – 10.45       Divan Başkanının Kongre çalışmalarını başlatması

                                               1- Saygı Duruşu

                                               2- İstiklal Marşı

                                               3- Parti Yemini

10.45 – 11.20        Genel Başkanın Açış Konuşması

11.20 – 11.30        İlçe faaliyet raporunun okunması

11.30 – 11.45        Genel Gelir-Gider ve Kesin Hesap Raporu -                                               

                              Gelecek Dönem Bütçesi okunması

11.45 – 12.30        Raporlar hakkında görüşmeler - öneriler

                                 Raporların kabul veya reddi

 

12.30 - 14.00        Öğle Tatili

 

14.00 - 14.05        İkinci Oturum Açılışı

14.05 – 17.00         İlçe Başkan Seçimi (Gizli Oy)

                                  İlçe Yönetim Kurulunun Seçimi (Gizli Oy)                               

                       

                                  

17.00                        Seçim Sonuçlarının İlanı

17.05                        İlçe Başkanının Konuşması

17.30                        Divan Başkanının Kongre Kapanışını Bildirmesi ve Konuşması

          Kapanış

 

 

 


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s