KAŞIDIKLARI ŞU ERMENİ MESELESİ


KAŞIDIKLARI ŞU ERMENİ MESELESİKAŞIDIKLARI ŞU ERMENİ MESELESİ

Bu gerçekliğin ortaya konması, biz onu yaptık ama bak onlar bunlar da şunları yaptı anlamında kesinlikle değildir. 1915 Ermeni Tehciri, gözü dönmüş Ermeni çetelerinin yakan yıkan, bağırsak çıkaran, göz oyan, hamile karnından kesip bebek çıkaran fotoğraflarla sabit olan mezalimine karşı; kıyıma son vermek üzere dönemin Osmanlı yönetiminin aldığı en medeni, vicdani, meşru ve insancıl karardır. Bunu tarihte yapmış başka ülkeler de varken, Türk 'ün üstüne iftira ile gelmek tamamen siyasi ve stratejik bir karardır. Tarihi bağlamı yoktur. Ermeni Tehciri barış ortamının sağlanmasına hizmet etmiştir. Bugüne kadar büyük kitaplar, çok sayıda tarihi gerçekler ve arşiv belgelerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm dünya ülkelerine, özellikle emperyalistlere en üst seviyede göndermiştir, dünya bildiği halde. Emperyalist körebe oyuncuları sahneye sürülmektedir

TARİHİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN, ARŞİV BELGELERİNDE YERİ OLMAYAN, Ermeni Soykırımı iftirasına ilişkin ; Emperyalist ülkelerce yapılan her türlü resmi açıklama, kabul yada mahkeme kararlarını şiddetle KINIYORUZ.

Yıl 2035 'te ABD, bölgemizdeki hegamon küresel etkinliğini tümüyle yitirmiş olacaktır!

MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s