TAYYAR RAHMİYE


Tayyar Rahmiye:

Adana yöresinde kurduğu müfreze ile kuvvayi milliye kuvvetlerine katılmış Hasanbeyli muharebesinde Fransızlara karşı kahramanca çarpışmış,  Osmaniye’nin işgalden kurtarılmasında yararlılık göstermiş olan kahramanımız.