Kurucu Onursal Genel Başkan

Kurucu Onursal Genel Başkan
 Ertuğrul Zekai ÖKTE 

Hakkında :  1929 yılında, İstanbul’da doğdu. Balkan, Çanakkale, Sarıkamış, Gazze, Sakarya ve Dumlupınar muharebe ve savaşları yaralı gazilerinden, İstiklâl Madalyası ve beratı sahibi, merhum Albay Mehmet Sezai Ökten’in oğlu. Strateji ve Psikolojik Savaş Uzmanı ve dönemin Danışma Meclisi Üyesi.


İlk, orta, lise öğrenimini Anadolu’nun çeşitli köy, ilçe ve illerinde yaptı. 1953-1954 Döneminde İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde, Prof. Dr. Mazhar Nedim Göknil yönetiminde “Uluslararası Deniz Hukuku” ve “Deniz Hukuku” lisansüstü eğitim gördü. “Denizde Çatışmalarda Kusursuzluk” teorisini geliştirdi. “Ticari Bey” ve “T.C.K. nunda 526. Madde Üzerinde Yeni Görüşler” tezi ile başarı ödülleri aldı.


1955-1956 Döneminde, Avukatlık stajını tamamladı ve serbest Avukat oldu. 1967 tarihine kadar fiilen avukatlık mesleğini yürüttü.


1974-1980 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde; Türk Hukuk Düzeni, Türk İktisat Hukuku, Uluslararası İktisat Hukuku, Turizm Hukuku, Yönetim ve İşletme Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı Tarihi derslerini verdi. 1978-1980 yıllar arasında, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda: Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı Tarihi Dersi, Gülhane Tıp Fakültesinde; Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı Tarihi Dersi verdi.  1985 - 1990 yılları arasında, Genelkurmay Başkanlığı, İstihbarat Okulu’nda; Kurs niteliğindeki çalışmalara katkı, Psikolojik Harekât Teori ve Tarihi, Yıkıcı-Bölücü Faaliyetler, 1990 - 1995 yılları arasında, Genelkurmay Başkanlığı, Özel Harp Kursları verdi.


1967-1975 Tarihleri arasında tamamen kendi imkân ve kaynaklarıyla “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”ni kurdu ve yayınladı. Aynı tarihler arasında “Belge Yayınları”nı ve “Belge Ajansı”nı kurdu, çeşitli yayınlar, araştırmalar yaptı.


1970 Yılında “Türkiye Araştırma Merkezi”ni kurdu. Bu suretle Türkiye’de ilk özel ve bilimsel araştırma yapan, Araştırma Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 1975 Yılında “Ertuğrul Zekâi ÖKTE, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezi” adı altında yeni bir araştırma merkezi kurdu.  1985 Yılının başında, resmi görevlerinden ayrılmasından hemen sonra, “Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı”nı kurarak, bütün mal varlığını bu Vakfa tahsis etti ve bu suretle Millete bıraktı. Vakıf, aynı anda “İstanbul Araştırma Merkezi”ni - 1986 Yılında Ankara’da “Doğu Araştırma Merkezi”ni 1990 Yılında “Türkiye Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi”ni kurdu ve çalıştırmaya başladı. Bugün bu Araştırma Merkezleri çeşitli araştırmalar yapmakta ve uluslararası düzeyde yayınları gerçekleştirmektedir. Vakfa tahsis edilen mal varlığı her an artan şekilde dört yüz bine yakın kitap, koleksiyonlar ve onbeş milyon belgedir. Vakıf kütüphanesi ve arşivi 5 ayrı özel koleksiyonu bünyesinde topladığı gibi orijinal belge, harita pafta koleksiyonu ile yazmalar ayrı bir değerdedir. Vakıf Araştırma Merkezi son yirmi beş yıla yakın süre içinde elliyi aşan eser yayınlamış, yüz elli altı araştırmayı desteklemiş veya kendisi yapmıştır.


Türkiye Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi ise daha kuruluş döneminde ve bir yıl içinde çok önemli otuz stratejik araştırmayı tamamlamış, üç yüze yakın rapor hazırlayarak, gerekli mercilere sunmuştur. Vakfın resmi ya da özel hiçbir kaynaktan geliri yoktur. Projeleri ile giderlerini karşılamaya çalışmaktadır. Halen açıklanan eserlerin büyük kısmı depolardadır. Fiziki alan ihtiyacı karşılanmamış olup, Vakıf ve Araştırma Merkezleri kira ve personel gideri ağırlıklarını halen taşımak zorunda bulunmaktadır.


1997 “Yeniden Müdafaa-i Hukuk Hareketi” fikri hazırlıkları, 2001 “Yeniden Müdafaa-i Hukuk Hareketi” Örgütlenmesi,  2002 “Yeniden Müdafaa-i Hukuk Hareketi Derneği” Kuruluşu ve Başkanlığı ve 23 Nisan 2006’da Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi kuruluşunu gerçekleştirmiştir,


Evli ve üç çocuklu olan Ertuğrul Zekai ÖKTE,  02. Eylül .2015 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur Yüce Türk Milleti için yaptıkları ebediyete kadar vatanın öz evlatları tarafından korunacaktır. Ruhu şad olsun!


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s