Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun

 " Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısının ruhu milli egemenliktir.” Türk Millet Mücadelesi ve İstiklâl Savaşı nasıl milli egemenlik ve bağımsızlığı ile eş anlamda ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu ve varlığı da aynı şekilde Türk milletinin egemenlik hakkı ve bağımsızlığı ile eş anlamdadır. Türkiye’de milletin kayıtsız, şartsız egemenliği ve tam bağımsızlığı varsa, cumhuriyet vardır ve o devletin adı “Türkiye Cumhuriyeti”dir. Aksi halde, milli egemenlik zedelenmiş, bölünmüş ve dağılmışsa, tam bağımsızlık herhangi bir neden ve şartta güç ve niteliğini yitirmişse, o rejimin adı ne cumhuriyettir ne de Türkiye Cumhuriyeti’nden söz edilebilir.

Türk Milleti, sahibi olduğu milli egemenlik hakkını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adı altında kurduğu ve varlığının devamı, korunması, geliştirilmesi görev ve sorumluluğunu verdiği bir kurum ile örgütlendirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin egemenlik hakkını açıklanan bütün unsurlarına, özelliklerine ve niteliklerine özen göstererek temsil eder, milletin kaderinde söz sahibi olur. Bu Yüce Kurum, anayasalardan önce, Türk milletinin şuurunda ve vicdanında var olmuştur. Meclis, Türk milletinin var olma mücadelesinin, varlığını devam ettirip, yüceltme ve medeniyet dünyasında, tarihi ve kültürel mirasının sağladığı engin imkanlarla, hakkı olan yeri alma azim ve kararlılığının sonucudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, tek yönlü bir yaklaşımla, bir anayasa kurumu olarak bakmak yeterli değildir. Meclise, milletin vazgeçemeyeceği egemenlik hakkının örgütlenmesi gözü ile bakılmalıdır. Meclisin önemi ve değeri de buradadır. Meclisin gücü, milli egemenlik hakkını millet adına kullanmasında ve O’nu millet adına temsil etmesinde toplanır. Hiçbir yazılı belge, hiçbir kuruma bu önemi ve gücü veremez, vermemelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin aynasıdır. Milletin bütün özlemleri, beklentileri orada şekillenir ve orada tarihi varlık alanına geçecek yasalar ve kararlara dönüşür. Siyasi partiler arasında güç ve rekabet mücadeleleri, tutum ve davranışları esas alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varlığı, niteliği, çalışmaları hakkında birtakım yargılara varılamaz. Doğal mücadeleler, çeşitli ard amaçlarla büyütülerek veya küçültülerek toplumla-Meclis arasına girilemez, girilmemelidir. Gerçekte, Meclis hakkında kendisinden ve sahibi Türk milletinden başka yargıda bulunacak ne bir makam ve ne de bir organ vardır. Yasaların, Anayasaya aykırılığı konu ve meselesini ve çözümlerini ortaya atarak Büyük Millet Meclisi’nin üstünde, O’nun iradesi üzerinde oluşacak düşünceler, vehimler, tasarımlar herşeyden önce milleti, milletin egemenlik hakkını inkar etmiş olurlar.

Bu yaklaşımlarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin millete karşı sorumluluğu, yükümlülüğü ve eski bir deyimle “vebali” dünyanın hiçbir meclisi, senatosu ve parlamentosu ile kıyaslanamayacak kadar ağırdır. Çünkü Meclis, Türk varlığının, hayatının, onurunun koruyucusu ve temsilcisidir.

Türk Milleti için milli egemenlik, her şeyden önce “millet olma” tarihi ve kültürü binlerce yıl önce bütün insanlığa örnek olmuş “bir milleti bütün özellikleriyle” yaşatma ve devam ettirme kısaca “Türk olma” hakkıdır, yetkisidir, sorumluluğudur. Türk Milleti bu hakkı ve bu yetkiyi herhangi bir üstün güçten veya bir üstün gücü alaşağı ederek veya barış masalarında hazırlanan kurallardan elde etmemiştir. Savaş meydanlarında, kanlı boğuşma ve mücadele alanlarında kan dökerek, varlığını, onur ve namusunu ortaya koyarak kendisi, kendisi için kazanmıştır.

Türk Milleti için milli egemenlik, millet varlığının korunmasının, savunulmasının, geliştirilmesinin ve sonsuza kadar devamının tek ve temel şartıdır. Bu nedenle kutsaldır ve her millet ferdi için korunup, savunulması kutsal bir görev ve sorumluluktur. ( MHHP Prog. Mad.53)

Tüm insanlığın ortak paydası olan Atatürk'ümüzün deyimiyle; Ulusal Egemenliğe dayalı bir halk idaresi olan CUMHURİYET'imiz, bizim yaşam tarzımızdır, ona layık olabilenlerin en büyük bayramıdır bugün, kutlu olsun!

Ufuk ERDÜVENCİ

MÜDAFAA-İ HUKUK
HAREKETİ PARTİSİ GNL.BŞK.


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s